Isang Maikling Pagtingin sa Pulmonya

16 Jan

Isang Maikling Pagtingin sa Pulmonya

Ang pulmonya ay isang term na ginamit upang ilarawan ang isang koleksyon ng mga impeksyon ng baga. Ang baga ay ang pinakamalaking lugar ng katawan at may pinakamahalaga sa pagbibigay ng oxygen sa baga at sa katawan ng tao. Nakakaapekto rin ang pulmononia sa lymphatic system at sirkulasyon ng dugo sa loob ng baga. Ang pulmonya ay karaniwang isang diagnosis na ginawa ng isang doktor o sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan tulad ng X-ray, CT scan, o MRI’s. Ang diagnosis ay batay sa kasaysayan ng medikal ng pasyente, isang pisikal na pagsusuri sa pasyente, at karaniwang sa pamamagitan ng isang pag-ubo-up na pagsubok o ilang iba pang pagsubok na maaaring mapawalang-bisa ang pulmonya.

Karaniwang Sanhi ng Pulmonya

Ang mga virus, bakterya, at fungi ay pawang mga potensyal na sanhi ng pulmonya sa baga. Sa Estados Unidos, ang pinakakaraniwang mga sanhi ng di-viral na pulmonya ay trangkaso, pulmonya, at SARS-contagion. Ang isang karaniwang sanhi ng viral pulmonya ay ang trangkaso. Sa karamihan ng mga pasyente, ang trangkaso ay magdulot na maging kontaminado sa panghinga sa itaas na respiratory fluid at kakailanganin na ma-decontaminate bago ang paggamot.

Tatlong karaniwang sanhi ng non-viral pulmonya sa Estados Unidos ay ang Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus pneumoniae, at isang pangkat ng fungi na tinatawag na Staphylococcus aureus. Ang mga bakterya at fungi na ito ay responsable para sa humigit-kumulang 90% ng mga di-viral talamak na kaso ng pulmonya. Ang tatlong karaniwang mga sanhi ng pulmonya na madalas na magkakasamang nagaganap; gayunpaman, madalas din silang mag-iisa. Ang anumang hinihinalang kaso ng pulmonya ay kailangang agad na masuri ng doktor upang maiwasan ang pangalawang impeksyon at komplikasyon.

Impeksyon ng Pulmonya

Ang impeksyon sa pulmonya ay inuri sa apat na yugto. Ang bawat yugto ng impeksyon sa pulmonya ay nailalarawan sa alinman sa isa o dalawang sintomas. Kung ang unang yugto ng impeksyon ay hindi ginagamot nang mabilis maaari itong umuswag sa isang pangalawang yugto, pagkatapos ay isang pangatlong yugto at sa wakas ay sa ika-apat na yugto.

Ang pulmonya na nakuha ng pamayanan ay karaniwang nakamamatay. Sa kondisyong ito, ang bakterya ay nahawahan na ng sapat na bilang ng mga malusog na indibidwal bago sila napansin, tulad ng mga pangmatagalang pasilidad sa pangangalaga o mga pasyente na nakahiga sa kama. Ang kondisyong ito ay hindi karaniwang sanhi ng kamatayan; gayunpaman, ang ilang mga uri ng nakuha sa pamayanan na pulmonya ay nauugnay sa mga rate ng dami ng namamatay na higit sa 50%. Ang mga pasyente na may pulmonya na nakuha sa pamayanan ay maaaring hanggang anim na linggo ang layo mula sa paggamot kapag nagkakaroon sila ng isa o higit pang mga sintomas ng pulmonya. Kabilang dito ang ubo na may berde o dilaw na plema, igsi ng paghinga, lagnat, at namamagang lalamunan. Tulad ng mga pasyente na nakahiga sa kama, ang mga may pulmonya na nakuha sa pamayanan ay nasa mataas na peligro para sa karagdagang mga komplikasyon kung hindi sila nakatanggap ng maagang paggamot.

Ang ubo na may dilaw na plema at berde o dilaw na sputum-smelling uhog ay ang unang pahiwatig na ang pasyente ay maaaring may pulmonya. Ang iba pang mga sintomas ng pulmonya ay kasama ang paghinga, paghinga, paghinga, sakit ng tiyan, pagsusuka, at lagnat. Kung ang mga paunang sintomas na ito ay hindi lilitaw na mga sanhi na nauugnay sa paghinga, kung gayon ang mga matatandang indibidwal ay dapat na makita ng isang manggagamot sa lalong madaling panahon. Kung ang diagnosis ng pulmonya ay ginawa sa isang maagang yugto, kung gayon ang kalagayan ng mga pasyente ay maaaring mabilis na mapabuti. Gayunpaman, kung hindi ginagamot, ang pulmonya ay maaaring maging sanhi ng hindi maibalik na pinsala sa baga.